Unitree Robotics

Unitree Robotics

Unitree A1

Unitree A1 from Unitree Robotics

Цена: 12000,00 €
Цена без такса: 10000,00 €
Остъпка:
Сума на таксата: 2000,00 €
Цена / кг:
Unitree A1 extras
Additional battery

Unitree AlienGo

Unitree AlienGo from Unitree Robotics

Цена: 44400,00 €
Цена без такса: 37000,00 €
Остъпка:
Сума на таксата: 7400,00 €
Цена / кг:
Additional battery

A1 Motor

A1 Motor for Unitree A1 from Unitree Robotics

A1 Battery

A1 Battery for Unitree A1 from Unitree Robotics

AlienGo Battery

AlienGo Battery for Unitree AlienGo from Unitree Robotics

logo_ftr.png
© 2021 General Laser. Всички права запазени.