OUSTER OS0

General Laser е дистрибутор и интеграционен партньор на Ouster.

ULTRA-WIDE VIEW LIDAR SENSORS

OUSTER OS0

OUSTER OS0-32 lidar sensor

Ultra-Wide View High-Resolution Imaging Lidar

OS0 Revision configuration
OS0 Beam configuration

OUSTER OS0-64 lidar sensor

Ultra-Wide View High-Resolution Imaging Lidar

Цена: 10858,80 €
Цена без такса: 9049,00 €
Остъпка:
Сума на таксата: 1809,80 €
Цена / кг:
OS0 Revision configuration
OS0 Beam configuration

OUSTER OS0-128 lidar sensor

Ultra-Wide View High-Resolution Imaging Lidar

Цена: 15478,80 €
Цена без такса: 12899,00 €
Остъпка:
Сума на таксата: 2579,80 €
Цена / кг:
OS0 Revision configuration
OS0 Beam configuration