Събития

Дата
Събитие
Локация
Представител
Emlid
Lidar
TracPilot
Robots
21.03.2023 – 23.03.2023
AMPER 2023
Бърно, Чехия
General Laser
02.06.2023 – 03.06.2023
Innovate Pilsen
Пилзен, Чехия
General Laser
10.10.2023 – 12.10.2023
INTERGEO 2023
Берлин, Германия
General Laser
12.11.2023 – 18.11.2023
AGRITECHNICA 2023
Хановер, Германия
General Laser